Snorken – Søvnapnø

Snorken er den lyd, der er forårsaget af støj som skabes af vibrationer bagtil i svælget hos en person som sover. Når luften skal passere forbi svælget vibrerer de bløde dele af svælget (den bløde gane, drøblen, tungen, sidesegmenterne hvor mandlerne sidder og bagvæggen af svælget).

Det er ikke kun gamle mænd der snorker!

Ca. 40 % af dem der snorker, er kvinder, og set over hele befolkningen som helhed er der 20-25 % som snorker. Der bliver flere med alderen.

Selvom det “er normalt” at snorke er der altså tale om en sygdomsforandring i udvikling. Og sygdommen består oftest i en forsnævring af luftvejene, som kan være forårsaget af overvægt, rygning eller andre lokale faktorer.

Når snorken har udviklet sig over årene kan der opstå den deciderede farlige Søvn Apnø tilstand; det vil sige at der opstår pauser i vejtrækningen, hvor den sovende person slet ikke trækker vejret. Det siger sig selv at dette ikke kan være sundt!

Når der ikke kommer luft til lungerne kan blodet ikke optage ilten, og dette bevirker en lang række fysiologiske forandringsprocesser, som bla. forøget risiko for hjertekarsygdomme, blodpropper i hjernen.

Patienter med søvn apnø har dobbelt så stor prævalens af hypertension (forhøjet blodtryk), tre gange så mange coronare hjertesygdomme,fire gange flere cerebrovaskulære sygdomme (blodprop mm.),syv gange så stor hyppighed af biluheld, og dobbelt så mange arbejdsulykker, som personer uden, apnø/snork, på grund af træthed i dagtimerne, som følge af den mangelfulde og dårlige søvn.

Således er livslængden voldsomt indskrænket, ligesom livskvaliteten i sig selv er kompromitteret.

Ved behandlingen er alfa omega altså at skaffe frie luftveje.

Der er belæg for at folk som bare snorker og samtidigt har en normal vejrtrækning er udsat for cardiovasculære og cerebrale problemer; endvidere er snork betragtet som en forløber for den egentlige søvn apnø tilstand.

Udover ovenstående er der i litteraturen beskrevet følgende symptomer og sygdomstilstande:

  • Generel hovedpine

Hypoxisk pulmonal vasokonstriktion

  • Kardiomyopati
  • Pulmonal hypertoni med cor pulmonale (forhøjet kredsløb i hjerte-lunge kredsløbet)
  • Hjertearytmier
  • Dagsmismodighed
  • Personlighedsforandringer
  • Intelligensforstyrrelser
  • Potensforstyrrelser

foruden en lang række af mere social karakter, såsom skilsmisse, nedsat arbejdsfunktion samtalebesvær p.gr. af træthed osv.

Snorken og Søvn apnø kan behandles ved en række forskellige tiltag.

Først og fremmest findes der en række nemt tilgængelige metoder såsom Noiselezz , SnorEraser , SnoreMender og lign. Som er let tilgængelige “First Drug of Choice” midler i håndkøb fra apoteket og tilsvarende salgssteder.

Dernæst kan der fremstilles specielle individuelle “tand/bøjle-skinne”, som ligesom de ovenfor nævnte produkter har til formål at holde underkæben lidt fremad, for derved at holde tungen væk fra at blokere svælgets luftrum og passagen der.

Endvidere findes der forskellige udgaver af “omvendt støvsuger” – CPAP udstyr, som giver et konstant overtryk i luft- /svælget, ved anvendelse af en maske fastspændt til ansigtet og tilkoblet en trykluft kalibreret pustemaskine.

Udover dette har der været udført en lang række mere eller mindre avancerede kirurgiske procedurer, som i værste fald har slået patienten ihjel!